Vui lòng tham khảo các thông tin sau để thuận tiện cho bạn

Giờ làm việc và thông tin liên lạc


 


Tư vấn viên tại bệnh viện April 31 sẽ cung cấp thông tin chuẩn đoán và kế hoạch phẫu thuật phù hợp với từng người.